Krockskador

När en krockskadad bil kommer in till oss börjar vi alltid med att göra en ordentlig genomgång tillsammans med ägaren. Vi kontrollerar vilka skador som uppstått vid olyckan och gör en beräkning av kostnaden för att åtgärda problemen. Skaderapporten och kalkylen skickas sedan till ditt försäkringsbolag. Så snart försäkringsbolaget gett sitt OK börjar vi att jobba med din bil. 

Vi börjar med att laga trasiga plastdelar och åtgärda plåtskador på bilen. Därefter lackerar vi bilen och alla delar som ännu inte monterats. När lacken torkat gör vi en noggrann avsyning för att se så att resultatet blev bra. Avslutningsvis monterar vi fast alla delar och sätter tillbaka lister och emblem.

Olyckan! Fyll i skadeanmälan

På den gemensamma delen av skadeanmälan, fyller ni i anmälan tilsammans på plats. detta är endast en beskrivning av olyckan ej vem som vållat skadan. Om du tycker att ni ska tillkalla polis så ringer du dem

Ring bärgningshjälp om du behöver .

Säg till chauffören att lämna bilen till oss, eller om han vill lämna på annan plats enl. hans rutiner. Efter detta i lugn o ro kan du nu fylla i din del av skadeanmälan hemma, lite mer detaljerat om hur olyckan gått till och vems fel det är. Skicka in anmälan så fort som möjligt, så försäkringbolaget kan starta med din rapport omgående.

Skaderapport/kalkyl

Nu gör vi en skaderapport och en kalkyl till försäkringsbolaget där vi går igenom kostnaden för skadan och skickar den. När vi fått svar från ditt försäkringbolag sätter vi igång med reparationen på en gång så att du ska kunna få din bil så fort som det bara går.

Reparationen

Vi startar med att plocka bort alla skadade delar och beställer nya orginaldelar till din bil Vår duktiga personal monterar sedan alla delar på plats i verkstadens avdelning för reparationer och riktning. Här gäller det att allt blir rätt så du inte får problem med t. ex. el.

Nu är det färdigt för lackering

Alla delarna ska nu lackeras och monteras, här är det viktigt att färgen blir exakt och att vi skyddar nya delarna från att repas under monteringen. Nu ska alla lister och märken monteras på bilen, och till sist en sista koll så att allt fungerar.